můžeme se

pod to podepsat

Blanka Ježková je česká překladatelka, vydavatelka a autorka. Narodila se v Brně, vystudovala anglický a francouzský jazyk, zabývá se překladatelstvím, vydáváním knih a je také autorkou své první autorské knihy Putování hvězdy a její anglické verze Travels of a Star.

 

 

 

 

Během cesty po Kanadě objevila knihu indiánského náčelníka Dana George, který se proslavil jako mluvčí původních obyvatel a jako představitel jedné z hlavních rolí v kultovním antiwesternu Malý velký muž. Kniha ji zaujala natolik, že ji přeložila a v Česku vydala vlastním nákladem. Poté přeložila a vydala motivační knihu Žijme naplno od Ralpha Smarta.

Byla jedna malá hvězda,

čistě, jasně svítila,

nemyslela, jenom byla,

až zvláštní věc zažila...

 

Takto začíná příběh o malé hvězdě, která neví, kdo je a proč existuje, a proto se vydává na cestu vesmírem, aby našla odpovědi na své otázky. Kam až hvězdička doletí? Co ji na cestě čeká? Koho na ní potká? Dostane odpovědi na své otázky? To vše se čtenář dozví v knize Putování hvězdy, která spadá do žánru dětské poezie a je doplněna poutavými barevnými ilustracemi.

 

"Náčelník Dan George, herec, básník, filozof, bojovník za lid Prvních Národů, milující otec rozsáhlé rodiny" – takto začíná biografická skica od Harietty Shlossbergové v novém přepracovaném vydání knihy kanadského bestselleru Poselství náčelníka Dana George. České veřejnosti je náčelník Dan George znám jako filmový otec Dustina Hoffmana z legendárního filmu Arthura Penna Malý velký muž.

 

Poselství náčelníka Dana George obsahuje kombinaci indiánské prózy a poezie, výmluvně proložené ilustracemi Helmuta Hirnschalla.

 

V tomto vydání se nachází mimo jiné i slavný proslov náčelníka Dana George ke kanadskému Kongresu Žalozpěv pro Konfederaci. Tato kniha svým hluboce poetickým a duchovním obsahem přináší univerzální poselství pro lid všech národů světa.

Ralph Smart je britský psycholog, spisovatel, alchymista, badatel, moderátor, hudebník, grafik, tvůrce filmů & nekonečná bytost. Vystudoval psychologii a kriminologii a fascinuje jej přirozená povaha a podstata člověka. Je známým tvůrcem motivačních videí o nalezení pravého potenciálu člověka a o tom, jak se stát neomezenou lidskou bytostí. Kniha ‚Žijme naplno‘ pohlíží na ty stránky života, které ovlivňují nás všechny: vztahy, univerzální kontrola mysli, posuzování, deprese, radost, strach a láska. Kniha nabízí řešení, jak se osvobodit, jak žít v harmonii s vesmírem a jak nám opět navrátit naši pravou hodnotu, abychom mohli prožít život v lásce, zdraví, hojnosti, štěstí a nikdy nekončící svobodě.

Modlitba pro medvěda, mého bratra

 

 

Ó Velký Duchu, jenž vše slyšíš,

hovořím pro medvěda, svého bratra.

 

Dej, ať měsíc svítí něžně během nocí jeho dětství, aby teplo jeho

matky navždy zůstalo v jeho vzpomínkách.

 

Dej, ať lesní plody rostou v nadbytku a sladkosti, aby energie

života posílila jeho srdce a léta stáří nebyla nikdy pro jeho tělo

přítěží.

 

Dej, ať divoké květy občerství jeho mysl, aby jeho způsoby byly

vždy bezstarostné.

 

Dej jeho nohám rychlost a sílu, aby jej vždy nesly ke svobodě.

Zostři jeho sluch a čich, aby jej vždy ochránily před nebezpečím.

Nechť sdílejí s ním jeho cestu pouze ti, kteří ve svých srdcích

znají jeho krásu a váží si jeho síly, aby byl navždy zachován

v divočině jeho domov.

 

Dej, ať lidé velebí život, aby nikdo nemusel cítit stud, který

přebývá v srdcích těch, kteří se odklonili od pravdy.

 

Potom medvěd, můj divoký bratr, bude obývat divočinu tak

dlouho, dokud slunce bude konat svoji pouť oblohou.

 

Ó Velký Duchu, toto žádám pro medvěda, svého bratra.

Poselství náčelníka Dana George

 

Tradice dobrodružných románů a filmů v nás zrovna nevypěstovala představu indiána jako tvůrce psané poezie a prózy. Původní obyvatelé Severní Ameriky ovšem žili v dokonalé symbióze s přírodou a to, že ji vnímali srdcem, dalo vyrůst jejich nevšední obraznosti. Důkazem je dílo s názvem Poselství náčelníka Dana George, společné vydání dvou bestsellerů slavného indiánského náčelníka, umělce, básníka, filozofa a herce Dana George (1899–1981) a Helmuta Hirnschalla, autora doslovu a ilustrací ve stylu Zdeňka Buriana. Ušlechtilá tvář, která na nás hledí z obalu, nám připomene, že autora známe jako filmového otce Dustina Hoffmana ze slavného Pennova filmu Malý velký muž i z dalších filmů.

V obou knihách se střídají básně s poetickými prózami, jež vyjadřují lásku k vlastnímu lidu, k dětem i všem tvorům, kteří člověka obklopují, a ke svobodnému životu uprostřed mnohotvárné přírody, již moderní civilizace stále víc ničí. To vše najdeme ve slavném projevu Žalozpěv pro Konfederaci ke stému výročí Kanadské konfederace, který Dan George pronesl ve Vancouveru roku 1967, a v dalších působivých textech, jako jsou Nechal jsem orla letět svobodně? či Modlitba pro medvěda, mého bratra. V druhé knize se přidávají tóny zklamání, rezignace, smíření se světem a čekání na smrt, ale důrazněji opět víra v děti jako trvalé naděje do budoucna. Závěrečná báseň Ještě jedenkrát je pak skutečnou oslavou života, přírody a Země.

Buďme tedy vděčni překladatelce Blance Ježkové, že nám přiblížila tvorbu původních severoamerických obyvatel v podání jejich předního představitele.

 

PhDr.Michal Žák

Galerie

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů