můžeme se

pod to podepsat

Od roku 2000 vydávám pod značkou MTM knihy vlastním nákladem. Co to obnáší? Nejprve si trochu zacestuji, pak o tom napíši knihu, roztřídím stovky či spíše tisíce fotografií. Připravím grafickou podobu barevných příloh, zapojím kamarády grafiky, jiné kamarády požádám o zapůjčení peněz. Mnoho nocí strávím v grafickém studiu, další pak v tiskárně u vlastního tisku.

Nakonec si vytištěné knihy nechám dovézt Avií před dům a vlastnoručně je nanosím do bytu - jen proto, abych je vzápětí po částech vynášel a rozvážel do distribučních uzlů, případně do jednotlivých knihkupectví. No, a pak už jen čekám, až si knihy koupíte a přečtete. Takto jsem dosud vydal už osm titulů. Přeji hezké počtení.

Vytvořilo Studio Creatio v roce 2015

Papyro - stránky sami zdatných autorů vydávajících si knihy převážně vlastním nákladem. a podpora začínajících spisovatelů